Ymgynghoriad: Ymddiriedolaeth Sied Nwyddau Rheiffordd Llanelli

Yn gynnar yn 2012 comisiynodd yrYmddiriedolaeth astudiaeth o’r hyn oedd yn bosibl ar gyfer defnydd y sied yn y dyfodol, gan gynnwys y tir o gwmpas.

Daeth y cynigion yn destun Ymgynghoriad Cyhoeddus a gynhaliwyd yn Neuadd Gymunedol Sant Barnabas, Stryd Llewelyn, Llanelli ar Ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf rhwng 2 a 6 y prynhawn. ’Roedd gan y sawl a fynychodd yr ymgynghoriad gyfle i weld y cynigion ac i holi’r ymgynghorwyr a oedd yn cynnwys penseiri ac arbenigwyr arianniol.

’Roedd yr ymgynghorwyr wedi ystyried sawl opsiwn ar gyfer ail-ddefydd o’r sied. Ar hyn o bryd yr opsiwn sy’n well ganddynt – wedi ei seilio ar sawl maen prawf gan gynnwys ateb angen lleol ( hynny yw, ar draws Llanelli) ac am gynaliadwyedd ariannol – yw i is-rannu tu mewn y sied ac i’w ddefnyddio fel gofod perfformio ac fel lle croeso. Mewn golwg, hefyd, yw neilltuo rhan ar gyfer treftadaeth yr adeilad ac ar gyfer gorffennol diwydiannol Llanelli. Ar gael ar yr ochr ddwyreiniol a all estyn yr adnoddau mewnol yw’r estyniad ffram dur. Ystyrir defnyddio’r adeilad swyddfa ar yr ochr orllewinol fel swyddfa weinyddol, man cyfarfod ac ardal weithdy ac i fod yn gefn i’r gweithgareddau yn y sied. Byddai’n bosibl ddefnyddio’r isloriau mawr fel storfeydd neu at ddefnydd amgenach.

Mae gennym gynllun hefyd i ddarparu lle bwyta ac adnoddau cymunedol.

Ar gael mae dogfen (mewn arddull pdf) o’r byrddau a ddefnyddiwyd ar ddiwrnod yr ymgynghoriad. Gweler yma.


Mae’r darlun islaw, wedi ei gymryd o’r ddogfen ymgynghorol, yn un o sawl enghraifft a wnaed er mwyn dangos sut gallai’r tu mewn edrych yn ôl yr opsiwn sy’n well.Dengys yr olwg hon o’r prif opsiwnl lleoliad y mannau mewnol.Dengys yr olwg hon o’r prif opsiwn o’r tu allan a lle gallai rhannau mewnol gydlynu â’r tu allan.Bydd angen cyfnod hwy o ymgynghori i wneud yn siwr fod yr opsiwn terfynol yn gynaliadwyol. Ar ôl gorffen yr astudiaeth o’r hyn sy’n bosibl yr her bydd ceisio dod o hyd i gyllid o sawl ffynhonnell er mwyn adnewyddu’r adeilad.

Os hoffech wneud sylw ar y cynigion neu os hoffech fwy o wybodaeth a wnewch cystal ag edrych ar y tudalen cyswllt.