Trefnydd y Prosiect

Mae’r Ymddiriedolaeth yn datblygu prosiect mawr i adfer adeilad rhestredig nodedig yn Llanelli. Chwiliwn am ymgeiswyr profiadol a brwdfrydig â’r gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm i gynorthwyo’r Ymddiriedolaeth i wireddu eu cynlluniau.

Seiliedig yn Llanelli, byddwch yn gyfrifol am :-

• Gynnal yr Ymddiriedolwyr yng ngwaith gweinyddol, ariannol a strwythurol y prosiect.
• Arwain cynllunio a rhedeg y cyfnod datblygu
• Nodi cyfle i gyd-weithio a ffynonellau cyllid
• Paratoi a gwneud ceisiadau am gyllid grant

Hyd y swydd yw 12 mis a’r cyflog £24,000. 37 awr yr wythnos.

Mae manylion am y swydd ar gael yma

Os hoffech chi wneud cais danfonwch e-bost at secretary@llanellirailwaygoodsshedtrust.org.uk gyda llythyr yn cefnogi eich cais.

Diwrnod cau ceisiadau yw Dydd Gwener Mehefin 20fed 2014.