Cyfeillion Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli

Ymddiriedolaeth Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli yn gweithio i achub un o adeiladau diwydiannol eiconig Llanelli.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynorthwyo yr Ymddiriedolaeth yn ei hymdrechion, beth am ymuno â Chyfeillion Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli. Y tâl aelodaeth blynyddol o £5 yn cynnwys cylchlythyr rheolaidd am waith yr Ymddiriedolaeth a gwahoddiadau i ddigwyddiadau achlysurol arbennig. Yn bwysicaf oll, byddwch yn cefnogi gwaith cadwraeth yr Ymddiriedolaeth.

Os hoffech chi ymuno, llenwch y ffurflen hon a'i dychwelyd at ein ysgrifennydd yn y cyfeiriad isod.

Yr Ysgrifennydd,
Ymddiriedolaeth Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli,
24 Harries Avenue,
Llanelli,
SA15 3LF.

Ffôn: 01554 773888
E-bost: secretary@llanellirailwaygoodsshedtrust.org.uk