Os hoffech wneud sylwadau ar y cynigion, neu os hoffech ragor o wybodaeth, gallwch ysgrifennu at:

Yr Ysgrifennydd,
Ymddiriedolaeth Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli,
24 Harries Avenue,
Llanelli,
SA15 3LF.

Ffôn: 01554 773888
E-bost: secretary@llanellirailwaygoodsshedtrust.org.uk