<HTML> <head> <title>LRGST - Cartref - home page</title> <link rel="stylesheet" href="TraedBachStyle.css" type="text/css" charset="utf-8" /> <style type="text/css"> </style> </head> <BODY> <div id="Body"> <div id="Content"> <div id="HeaderBar"> <div id="HeaderTraedBach"> <img alt="LRGST logo" src= "./images/LRGST-Header.jpg" /> </div> <!-- HeaderTraedBach --> <div id="MenuBar"> <ul> <li><a class=currentmenuoption href="cartref.html" > Cartref</a></li> <li><a href="gwybodaeth.html">Gwybodaeth </a></li> <li><a href="ymgynghoriad.html">Ymgynghoriad </a></li> <li><a href="blwchsignalau.html">Bwlch Signalau</a></li> <li><a href="oriel.html">Oriel</a></li> <li><a href="ffrindiau.html">Ffrindiau</a></li> <li><a href="cyswllt.html">Cyswllt</a></li> </ul> <div id="Version"> <a title="Click for English version of this page" href="home.html">English Version</a> </div> <!-- Version --> </div> <!-- MenuBar --> </div> <!-- HeaderBar --> <div id="main"> <P ALIGN="LEFT"> <BR /> Mae cyn Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli yn adeilad urddasol Graddfa 11 ar bwys y brif linell rheilffordd ychydig i r dwyrain o orsaf Llanelli. Wedi ei chodi yn 1875, dyma un o r ychydig enghreifftiau sydd ar l yng Nghymru. </P> <P ALIGN="LEFT"> Nid yw r sied wedi cael ei defnyddio ers blynyddoedd ac nawr, ysywaith, mae n adfail bron. Y llynedd, yn 2011, ffuriwyd Ymddiriedolaeth Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli gyda r bwriad o i adnewyddu a i ail-ddefnyddio er lles y gymuned. </P> <img alt="LRGST - the building" src= "./images/LRGST-FullBuilding.jpg" width=600 /> <P ALIGN="LEFT"> <FONT COLOR="BLUE"><B><U>Y NEWYDDION DIWEDDARAF</U></B></FONT><BR /> <FONT COLOR="RED"> <P ALIGN="LEFT"> <B>Eisteddfod</B><BR/> Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cael arddangos o fewn y stondin <a href="http://www.cavs.org.uk/?lang=cy" target="_blank">CAVS</a> yn <a href="https://www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/" target="_blank">Eisteddfod Genedlaethol Cymru</a> ar y 5ed a 6ed o Awst.<BR/> Beth am ddod i ymweld ni? </P> </FONT> <P ALIGN="LEFT"> <B>Swydd Trefnydd y Prosiect</B><BR /> Mae'r Ymddiriedolaeth wedi cael cyllid ar y cyd gan Gronfa Treftadaeth Bensaernol a Chyngor Sir Gaerfyrddin i gyflogi Trefnydd y Prosiect ar gytundeb blwyddyn. Am ragor o fanylion am y swydd, a wnewch glicio <a href="swydd-cais.html">yma</a>. </P> <P ALIGN="LEFT"> <B>Blwch Signalau Gorllewin Llanelli</B><BR /> Ymddiriedolaeth Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli yn falch o adrodd bod Mai 2013 cyhoeddodd Cadw rhestru Blwch Signalau Gorllewin Llanelli. Gweler ein tudalen <a href = "blwchsignalau.html">Blwch Signalau</a> os gwelwch yn dda. </P> <P ALIGN="LEFT"> <B>Ymgynghoriad Cyhoeddus</B><BR /> Comisiynwyd yr Ymddiriedolaeth astudiaeth o r hyn sy n bosibl a chynhaliwd Ymgynghoriad Cyhoeddus yn <A HREF="https://maps.google.co.uk/maps?q=St.+Barnabas+Community+Hall+llanelli&hl=en&ll=51.675323,-4.157338&spn=0.007678,0.01929&fb=1&gl=uk&hq=St.+Barnabas+Community+Hall&hnear=0x486ee513a09eaa5d:0x80e69b610dce6660,Llanelli,+Carmarthenshire&cid=0,0,6176179465309035714&t=h&z=16&iwloc=A" TARGET=_NULL >Neuadd Gymunedol Sant Barnabas</A>, yn Stryd Llewellyn, ar Ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf rhwng 2 a 6 y prynhawn. Os hoffech wneud sylw ar y cynigion neu os hoffech fwy o fanylion a wnewch edrych ar ein tudalen cyswllt. </P> <P ALIGN="LEFT"> Mae'r wybodaeth a gafwyd yn ystod yr Astudiaeth Dichonoldeb yn awr ar gael ar y wefan hon ar ein <a href = "ymgynghoriad.html"> tudalen Ymgynghoriad</a>. Mae'r Ymddiriedolaeth wrthi'n aros am fwy o wybodaeth am y dewis gorau. </P> <P ALIGN="LEFT"> Os hoffech wneud sylwadau ar y cynigion neu os hoffech fwy o wybodaeth, gweler ein tudalen <a href = "cyswllt.html">cyswllt</a>. </P> </div> <!-- Main --> </div> <!-- Content --> </div> <!-- Body --> </BODY> </HTML>