Mae cyn Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli yn adeilad urddasol Graddfa 11 ar bwys y brif linell rheilffordd ychydig i’r dwyrain o orsaf Llanelli. Wedi ei chodi yn 1875, dyma un o’r ychydig enghreifftiau sydd ar ôl yng Nghymru.

Nid yw’r sied wedi cael ei defnyddio ers blynyddoedd ac nawr, ysywaith, mae’n adfail bron. Y llynedd, yn 2011, ffuriwyd Ymddiriedolaeth Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli gyda’r bwriad o’i adnewyddu a’i ail-ddefnyddio er lles y gymuned.

LRGST - the building

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Eisteddfod
Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cael arddangos o fewn y stondin CAVS yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ar y 5ed a 6ed o Awst.
Beth am ddod i ymweld â ni?

Swydd Trefnydd y Prosiect
Mae'r Ymddiriedolaeth wedi cael cyllid ar y cyd gan Gronfa Treftadaeth Bensaernïol a Chyngor Sir Gaerfyrddin i gyflogi Trefnydd y Prosiect ar gytundeb blwyddyn. Am ragor o fanylion am y swydd, a wnewch glicio yma.

Blwch Signalau Gorllewin Llanelli
Ymddiriedolaeth Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli yn falch o adrodd bod Mai 2013 cyhoeddodd Cadw rhestru Blwch Signalau Gorllewin Llanelli. Gweler ein tudalen Blwch Signalau os gwelwch yn dda.

Ymgynghoriad Cyhoeddus
Comisiynwyd yr Ymddiriedolaeth astudiaeth o’r hyn sy’n bosibl a chynhaliwd Ymgynghoriad Cyhoeddus yn Neuadd Gymunedol Sant Barnabas, yn Stryd Llewellyn, ar Ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf rhwng 2 a 6 y prynhawn. Os hoffech wneud sylw ar y cynigion neu os hoffech fwy o fanylion a wnewch edrych ar ein tudalen cyswllt.

Mae'r wybodaeth a gafwyd yn ystod yr Astudiaeth Dichonoldeb yn awr ar gael ar y wefan hon ar ein tudalen Ymgynghoriad. Mae'r Ymddiriedolaeth wrthi'n aros am fwy o wybodaeth am y dewis gorau.

Os hoffech wneud sylwadau ar y cynigion neu os hoffech fwy o wybodaeth, gweler ein tudalen cyswllt.